WYPOSAŻENIE SERWISÓW SAMOCHODOWYCHBiuletyn nr 7: Centrum Badań i Rozwoju Diagnostyki Pojazdowej

Szanowni Państwo

Zobacz ulotka w formacie [PDF]
Centrum Badań i Rozwoju Systemów Diagnostyki Pojazdowej

04 grudnia 2003 r. o godz. 16.00 nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Badań i Rozwoju Systemów Diagnostyki Pojazdowej wspólnego przedsięwzięcia firmy WIMAD oraz Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, Zakładu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych.

Zaproszonych gości powitał dr inż. Wojciech Walkowiak Kierownik Zakładu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych. W imieniu władz Politechniki głos zabrali: Prof. dr hab. inż. Wacław Kollek Dziekan Wydziału Mechanicznego oraz Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką. W imieniu firmy WIMAD głos zabrał mgr inż. Zenon Majkut - współwłaściciel, który podziękował dr inż. Wojciechowi Ambroszce - współinicjatorowi powstania CENTRUM.

W imieniu zaproszonych gości wystąpił Thomas Ksiazek - Szef Sprzedaży na Europę HUNTER Engineering Company. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

Thomas Maul właściciel SAXON,
Zbigniew Mielnik manager HAWEKA,
Pracownicy Zakładu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych,
przedstawiciele prasy,
przedstawiciele firm leasingowych.

W trakcie uroczystego otwarcia dr inż. Wojciech Walkowiak wręczył wspólnikom firmy WIMAD (absolwentom Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej) tj. Grzegorzowi Winiarskiemu, Sławomirowi Dutkiewiczowi oraz Zenonowi Majkutowi odznaki Zakładu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych.

Po części oficjalnej nastąpiła prezentacja urządzeń znajdujących się w CENTRUM:
  • linii diagnostycznej SAXON FPS 2000
  • komputerowego systemu pomiaru geometrii HUNTER SKP Standard DSP 400 DT
  • wyważarki HOFMANN Megaplan Megaspin 800
  • montówki HOFMANN Megaplan Megamount 501
  • montówki BUTLER Aidraulic

Na zakończenie odbył się poczęstunek.
W trakcie uroczystości oprawę muzyczną zapewniał zespół "Orfeusz".

CENTRUM znajduje się we Wrocławiu przy ul. Braci Gierymskich 164. Zadania CENTRUM zostały przedstawione w ulotce zamieszczonej na naszej stronie internetowej. Poniżej prezentujemy zdjęcia z uroczystości.


dr inż. Wojciech Walkowiak Kierownik Zakładu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych

prof. dr hab. inż. Wacław Kollek Dziekan Wydziału Mechanicznego

prof. dr. hab inż. Tadeusz Więckowski Prorektor ds. Badń Naukowych i Współpracy z Gospodarką

mgr inż. Zenon Majkut wspólnik WIMAD

Thomas Ksiazek HUNTER Engineering Company - po lewej stronie

Prezentacja linii diagnostycznej SAXON FPS 2000

Prezentacja komputerowego systemu pomiaru geometrii HUNTER SKP Standard DSP 400 DT

Poczęstunek

Zespół muzyczny ORFEUSZ

WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH