WYPOSAŻENIE SERWISÓW SAMOCHODOWYCHBiuletyn nr 13: Uaktualnienie Bazy Danych Regulacyjnych HUNTER 2004

Dział: Geometria ustawienia kół i osi jezdnych pojazdów

Odbiorcy
:: Autoryzowane Stacje Obsługi
:: Urzędowe Stacje Kontroli Pojazdów
:: Serwisy Niezależne zajmujące się pomiarem i regulacją geometrii kół oraz osi jezdnych pojazdów

Szanowni Państwo

Z wielką radością pragnę poinformować, że jest dostępna najnowsza Baza Danych Regulacyjnych do urządzeń HUNTER serii 211, 311, 411, 511, 611 (SKP) i 811 na rok 2004. Zawiera ona dane regulacyjne do geometrii do najnowszych modeli samochodów oraz informacje graficzne dotyczące procedur regulacyjnych w formie zdjęć cyfrowych.

Jesteśmy naprawdę dumni, że możemy Państwu służyć tym ogromnym narzędziem znacznie przyspieszającym i ułatwiającym pracę, tym bardziej, że coraz powszechniej wykorzystują Państwo Bazę Danych Regulacyjnych z dostępem do Internetu - WebSpecs.

Jest to nie tylko ogromna przewaga nad konkurencją poprzez nieograniczoną pojemność bazy, ale znaczne przyspieszenie aktualizacji danych (po upływie miesiąca od premiery nowego modelu jego dane regulacyjne dostępne są w Internecie na stronie www.hunter.com - po podaniu nazwy użytkownika i hasła). Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy mają dostęp do Internetu z urządzenia lub innego komputera. W pierwszym przypadku dane ściągane są bezpośrednio; w drugim zapisywane na dyskietce, a następnie importowane przez program WinAlign i zapisywane w katalogu WebSpecs.

Załączona do niniejszego dokumentu informacja na temat odczytywania zainstalowanego oprogramowania i kluczy elektronicznych służy do doboru właściwego uaktualnienia.

Uaktualnienie składa się z pięciu etapów:
 • odczytywanie zainstalowanych kluczy elektronicznych, wersji oprogramowania oraz katalogu pojazdów
 • określenie we własnym urządzeniu wersji bieżącej Bazy Danych Regulacyjnych i wersji autoryzującego ją klucza elektronicznego
 • prześledzenie Schematu doboru Bazy Danych Regulacyjnych
 • zdefiniowanie zgodnie z uwagą A lub B lub C lub D właściwego numeru katalogowego Uaktualnienia Bazy Danych Regulacyjnych
 • odnalezienie w cenniku żądanej pozycji i złożenie zamówienia

Liczę, że jako użytkownicy jednego z ponad 300 w Polsce prestiżowych Systemów kontroli i regulacji ustawienia geometrii kół wyprodukowanego przez firmę HUNTER Engineering Company będziecie Państwo usatysfakcjonowani z naszej najnowszej propozycji.Odczytywanie zainstalowanych kluczy elektronicznych, wersji oprogramowania oraz wersji katalogu pojazdów

Aby otrzymać informacje o zainstalowanym oprogramowaniu, wersji danych, oraz kluczach wykonaj następujące instrukcje: Uruchom urządzenie lub naciśnij R i K1 (uwaga: naciśnięcie K1 wyzeruje dane bieżącego zlecenia):.

Na ekranie "Logo" naciśnij zmiany poziomu menu F5, a następnie klawisz "Autoryzacja". Na monitorze pojawi się ekran "Informacje o wersji oprogramowania i kluczach elektronicznych":

W górnej części okna wyświetlone są informacje o Zainstalowanym oprogramowaniu:
 • Wiersz Program - informuje użytkownika, jaka wersja programu WinAlign jest obecnie zainstalowana
 • Wiersz Dane - informuje użytkownika, jaka wersja Katalogu pojazdów jest obecnie zainstalowana
 • Wiersz Opcje dodatkowe - informuje użytkownika o dostępie do opcji CD-Photo lub CD-Video
W dolnej części okna wyświetlone są informacje o Zainstalowanych kluczach elektronicznych. Na przykład klucz oznaczony kolorem czerwonym oznacza autoryzację wersji oprogramowania:
 • Konto - dostęp do programu w wersji International, (może być VAG, OPEL, Mercedes-Benz)
  Program - dostęp do programu Aligner w wersji 3.0 (oznacza dostęp do wszystkich programów w wersji 3.x.x oraz starszych np. 2.0.2)
 • Opcje dodatkowe - dodatkowe opcje programu - nie są dostępne (autoryzowane) w tej wersji programu
 • Klucz oznaczony kolorem zielonym - autoryzacja dostępu do Katalogu pojazdów EURO/UNIV - czyli do danych europejskich, uniwersalnych.
  Wersja EURO/UNIV 100.0 oznacza dostęp do katalogu pojazdów w wersji Euro/Univ roku 2000 i starszych.
Aby dokładnie prześledzić zamieszczoną poniżej tabelę w celu wybrania najnowszego Uaktualnienia Bazy Danych Regulacyjnych należy odczytać w swoim urządzeniu z okna "Logo":
 • z górnego okna wiersz określający aktualnie zainstalowaną Bazę Danych Regulacyjnych:
  Dane: Euro/Univ: tu następuje oznaczenie rocznika, np. 101.2 (rok 2001, wersja 2) 247-1028
 • z dolnego okna wiersz określająy aktualnie zainstalowany klucz elektroniczny autoryzujący Bazę Danych Regulacyjnych:
  247-1028 Dane Euro/Univ tu następuje oznaczenie rocznika, np. 102.3 (rok 2002, wersja 3) Zielony

Po rozpoznaniu, z którego roku są zainstalowane obecnie dane regulacyjne i która wersja klucza (elektronicznego) zielonego je autoryzuje przystępujemy do określenia aktualnej wersji bazy danych:


[Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć]

Powyższy schemat doboru Uaktualnienia Bazy Danych może być zastosowany, jeśli zainstalowane oprogramowanie WinAlign w urządzeniu HUNTER jest w wersji 1.6.1 lub wyższej.

Uwaga A
Użytkownicy urządzeń HUNTER serii 211 i 411 zamawiają Uaktualnienie Bazy Danych o symbolu CDF10-S28-S. Natomiast Użytkownicy urządzeń HUNTER serii SKP (611) lub 811 zamawiają Uaktualnienie Bazy Danych o symbolu DVF10-S28-S. Jeśli Użytkownik ma życzenie korzystania z bazy uaktualnianej również przy pomocy Internetu - WebSpecs, wtedy należy zamówić Uaktualnienie o symbolu DVF10-W28-S.

Uwaga B
Jeśli w urządzeniu HUNTER jest zainstalowany klucz zielony WebSpecs 2004 lub nowszy, należy zainstalować Uaktualnienie Bazy Danych o symbolu DVF10-W28-SN.

Uwaga C
Użytkownicy urządzeń HUNTER serii 211 i 411 zamawiają Uaktualnienie Bazy Danych o symbolu CDF10-S28-SU. Natomiast Użytkownicy urządzeń HUNTER serii SKP (611) lub 811 zamawiają Uaktualnienie Bazy Danych o symbolu DVF10-S28-SU. Jeśli w urządzeniu HUNTER jest zainstalowany obecnie klucz zielony WebSpecs 2003, należy zainstalować Uaktualnienie Bazy Danych o symbolu DVF10-W28-WU. Jeśli w urządzeniu HUNTER jest obecnie zainstalowana standardowa baza danych, a Użytkownik ma życzenie korzystania z bazy uaktualnianej również przy pomocy Internetu - WebSpecs, wtedy należy zamówić Uaktualnienie o symbolu DVF10-W28-SU.

Uwaga D
Jeżeli Użytkownik ma życzenie korzystania z bazy uaktualnianej również przy pomocy Internetu - WebSpecs, wtedy należy zamówić Uaktualnienie o symbolu 20-1699-1.

Aby zainstalować opcję WebSpecs oprogramowanie WinAlign musi być w wersji 5.1 lub nowszej.Cennik uaktalnień

Cennik uaktualnień bazy danych regulacyjnych HUNTER serii 211/411

CDF10-S28-SU	195,00 USD*
CDF10-S28-S	295,00 USD*

Cennik uaktualnień bazy danych regulacyjnych HUNTER serii 611/SKP/811

DVF10-S28-SN	0 USD* 
DVF10-S28-SU 	195,00 USD*
DVF10-S28-S 	295,00 USD*

Cennik uaktualnień bazy danych regulacyjnych HUNTER serii 611/SKP/811 WebSpecs

DVF10-W28-SN	0 USD*
DVF10-W28-SU 	295,00 USD*
DVF10-W28-WU 	295,00 USD*
DVF10-W28-S 	395,00 USD*
20-1699-1 	195,00 USD*
* Ceny netto. Użytkownik dodatkowo pokrywa koszty serwisowania oraz instalacji danych zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Cennik uaktualnień danych urządzeń serii D/G/F/H/J/K/L/M 111

1. Urządzenia serii D/G/F 111 bez stacji dyskietek

a) Urządzenia ze starą płytą o numerze 45-346-1 (8 układów EPROM na płycie) **
Europe 2003 / English International  45-729-1-03-1  312,50 USD
Europe 2003 / German         45-729-1-06-1  312,50 USD
b) Urządzenia z nową płytą o numerze 45-729-1 (2 układy EPROM na płycie) **
Europe 2003 / English International  20-G03030-1   200,00 USD
Europe 2003 / German         20-G03060-1   200,00 USD

2. Urządzenia serii D/G/F 111 ze stacją dyskietek

Europe 2003 / English International  F04-0110003-1  120,00 USD
Europe 2003 / German          F04-0110006-1  120,00 USD

3. Urządzenia serii H/J/K/L/P111 ze stacjami dyskietek

Europe 2003 / English International AM F09-0110503-1  120,00 USD
Europe 2003 / German AM        F09-0110906-1  120,00 USD

4. Urządzenia serii H/J/K/L/P111 ze stacjami dyskietek i napędem CD-ROM

Europe 2003 / English International  CDF01-0250503-1  240,00 USD
Europe 2003 / German         CDF01-0250906-1 2 240,00 USD

5. Urządzenia serii M111 Flashcard

Europe Universal 2003 AO       MA1-0120028    340,00 USD*

* ze zwrotem pamięci flashcard
** wymaga obsługi serwisu zgodnie z obowiązującymi stawkami 1 rbh + koszty dojazdu

Cennik uaktualnień danych urządzeń serii 311/511

Europe 2003 / Polish         L01-0113428-1   295,00 USD

Uwaga!
Po zmianie oprogramowania w przypadku głowic serii DSP30x należy wezwać serwis w celu uaktualnienia oprogramowania głowic przy użyciu L03-012LL00-1.

Koszt serwisowania zgodnie z obowiązującymi stawkami 1 rbh + koszty dojazdu


WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH