WYPOSAŻENIE SERWISÓW SAMOCHODOWYCHBiuletyn nr 16: SAXON - nowe oprogramowanie do linii diagnostycznych FPS 2000

Dział: Linie diagnostyczne

Odbiorcy
:: Urzędowe Stacje Kontroli Pojazdów
:: Autoryzowane Stacje Obsługi
:: Serwisy Niezależne

Szanowni Państwo

Informujemy Państwa, że firma SAXON wprowadziła nowe oprogramowanie do linii diagnostycznej FPS 2000.

Podczas kontroli amortyzatorów, metodą Europejskiego Związku Producentów Amortyzatorów (EUSAMA), w samochodach o małej masie całkowitej występuje problem z oceną skuteczności amortyzacji. Metoda pomiarowa polega na kinematycznym pobudzeniu badanego koła do drgań harmonicznych o stałej amplitudzie i wybranej częstotliwości początkowej leżącej powyżej częstości własnej związanej z postacią drgań, w której uczestniczą przede wszystkim koła.

Według zaleceń EUSAMA podstawą oceny stanu amortyzatora jest stosunek minimalnej wartości siły między kołem a podstawą wymuszającą drgania do statycznego nacisku koła wyrażony w procentach. Na podstawie równania (1) stosunek ten określony jest następujący:

akryt.=(Fmin/FST)*100%

gdzie:
- FST - statyczny nacisk koła na podstawę
- Fmin - minimalna siła dynamiczna pomiędzy kołem a podstawą

W nowym oprogramowaniu wyniki z układu pomiarowo - napędowego drgań zawieszenia (FWT) nie są podawane jedynie w postaci wyniku skuteczności ale prezentowane są w postaci wykresu. Jedną z osi jest skuteczność amortyzacji, drugą stosunek masy resorowanej m do masy nieresorowanej M. System FPS 2000 samodzielnie dokonuje analizy stosunku obu mas (m/M) i dla pojazdów lekkich dobiera inny niższy zakres dopuszczalnych wartości skuteczności amortyzacji.

Ocena amortyzacji dokonywana jest w oparciu o analizę tych dwóch wielkości i jest zgodna z najnowszymi wymaganiami ITS. Jest to jedyna tego typu linia diagnostyczna na polskim rynku.

[Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć]

WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH