WYPOSAŻENIE SERWISÓW SAMOCHODOWYCHBiuletyn nr 22: Nowa Baza Danych Regulacyjnych HUNTER 2005

Dział: Geometria ustawienia kół i osi jezdnych pojazdów

Odbiorcy
:: Autoryzowane Stacje Obsługi
:: Urzędowe Stacje Kontroli Pojazdów
:: Serwisy Niezależne zajmujące się pomiarem i regulacją geometrii kół oraz osi jezdnych pojazdów

Szanowni Państwo

Informuję z przyjemnością, że jest już dostępna najnowsza Baza Danych Regulacyjnych do urządzeń HUNTER serii 211, 411, 611 (SKP) i 811 na rok 2005. Zawiera ona dane regulacyjne do geometrii do najnowszych modeli samochodów oraz informacje graficzne dotyczące procedur regulacyjnych w formie zdjęć cyfrowych.

Cieszymy się, że możemy Państwu służyć tym ogromnym narzędziem znacznie przyspieszającym i ułatwiającym pracę, tym bardziej, że coraz powszechniej wykorzystują Państwo Bazę Danych Regulacyjnych z dostępem do Internetu - WebSpecs. Jest to nie tylko ogromna przewaga nad konkurencją poprzez nieograniczoną pojemność bazy, ale znaczne przyspieszenie aktualizacji danych (już po ok. miesiącu od premiery nowego modelu jego dane regulacyjne są dostępne po podaniu nazwy użytkownika i hasła w Internecie na stronie www.hunter.com).

Jest to nie tylko ogromna przewaga nad konkurencją poprzez nieograniczoną pojemność bazy, ale znaczne przyspieszenie aktualizacji danych (po upływie miesiąca od premiery nowego modelu jego dane regulacyjne dostępne są w Internecie na stronie www.hunter.com - po podaniu nazwy użytkownika i hasła). Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy mają dostęp do Internetu z urządzenia lub innego komputera. W pierwszym przypadku dane ściągane są bezpośrednio; w drugim zapisywane na dyskietce, a następnie importowane przez program WinAlign i zapisywane w katalogu WebSpecs.

Załączona do niniejszego dokumentu informacja na temat odczytywania zainstalowanego oprogramowania i kluczy elektronicznych służy do doboru właściwego uaktualnienia.

Uaktualnienie składa się z pięciu etapów:
 • odczytywanie zainstalowanych kluczy elektronicznych, wersji oprogramowania oraz katalogu pojazdów
 • określenie we własnym urządzeniu wersji bieżącej Bazy Danych Regulacyjnych i wersji autoryzującego ją klucza elektronicznego
 • prześledzenie Schematu doboru Bazy Danych Regulacyjnych
 • zdefiniowanie zgodnie z uwagą A lub B lub C lub D właściwego numeru katalogowego Uaktualnienia Bazy Danych Regulacyjnych
 • odnalezienie w cenniku żądanej pozycji i złożenie zamówienia

Liczę, że jako użytkownicy jednego z ponad 300 w Polsce prestiżowych Systemów kontroli i regulacji ustawienia geometrii kół wyprodukowanego przez firmę HUNTER Engineering Company będziecie Państwo usatysfakcjonowani z naszej najnowszej propozycji.Odczytywanie zainstalowanych kluczy elektronicznych, wersji oprogramowania oraz wersji katalogu pojazdów

Aby otrzymać informacje o zainstalowanym oprogramowaniu, wersji danych, oraz kluczach wykonaj następujące instrukcje: Uruchom urządzenie lub naciśnij R i K1 (uwaga: naciśnięcie K1 wyzeruje dane bieżącego zlecenia):.

Na ekranie "Logo" naciśnij zmiany poziomu menu F5, a następnie klawisz "Autoryzacja". Na monitorze pojawi się ekran "Informacje o wersji oprogramowania i kluczach elektronicznych":

W górnej części okna wyświetlone są informacje o Zainstalowanym oprogramowaniu:
 • Wiersz Program - informuje użytkownika, jaka wersja programu WinAlign jest obecnie zainstalowana
 • Wiersz Dane - informuje użytkownika, jaka wersja Katalogu pojazdów jest obecnie zainstalowana
 • Wiersz Opcje dodatkowe - informuje użytkownika o dostępie do opcji CD-Photo lub CD-Video
W dolnej części okna wyświetlone są informacje o Zainstalowanych kluczach elektronicznych. Na przykład klucz oznaczony kolorem czerwonym oznacza autoryzację wersji oprogramowania:
 • Konto - dostęp do programu w wersji International, (może być VAG, OPEL, Mercedes-Benz)
  Program - dostęp do programu Aligner w wersji 3.0 (oznacza dostęp do wszystkich programów w wersji 3.x.x oraz starszych np. 2.0.2)
 • Opcje dodatkowe - dodatkowe opcje programu - nie są dostępne (autoryzowane) w tej wersji programu
 • Klucz oznaczony kolorem zielonym - autoryzacja dostępu do Katalogu pojazdów EURO/UNIV - czyli do danych europejskich, uniwersalnych.
  Wersja EURO/UNIV 100.0 oznacza dostęp do katalogu pojazdów w wersji Euro/Univ roku 2000 i starszych.
Aby dokładnie prześledzić zamieszczoną poniżej tabelę w celu wybrania najnowszego Uaktualnienia Bazy Danych Regulacyjnych należy odczytać w swoim urządzeniu z okna "Logo":
 • z górnego okna wiersz określający aktualnie zainstalowaną Bazę Danych Regulacyjnych:
  Dane: Euro/Univ: tu następuje oznaczenie rocznika, np. 101.2 (rok 2001, wersja 2) 247-1028
 • z dolnego okna wiersz określająy aktualnie zainstalowany klucz elektroniczny autoryzujący Bazę Danych Regulacyjnych:
  247-1028 Dane Euro/Univ tu następuje oznaczenie rocznika, np. 102.3 (rok 2002, wersja 3) Zielony

Po rozpoznaniu, z którego roku są zainstalowane obecnie dane regulacyjne i która wersja klucza (elektronicznego) zielonego je autoryzuje przystępujemy do określenia aktualnej wersji bazy danych:


[Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć]

Powyższy schemat doboru Uaktualnienia Bazy Danych może być zastosowany, jeśli zainstalowane oprogramowanie WinAlign w urządzeniu HUNTER jest w wersji 1.6.1 lub wyższej.

Uwaga A
Użytkownicy urządzeń HUNTER serii 211 i 411 zamawiają Uaktualnienie Bazy Danych o symbolu CDF10-S28-S. Natomiast Użytkownicy urządzeń HUNTER serii SKP (611) lub 811 zamawiają Uaktualnienie Bazy Danych o symbolu DVF10-S28-S. Jeśli Użytkownik ma życzenie korzystania z bazy uaktualnianej również przy pomocy Internetu - WebSpecs, wtedy należy zamówić Uaktualnienie o symbolu DVF10-W28-S.

Uwaga B
Jeśli w urządzeniu HUNTER jest zainstalowany klucz zielony WebSpecs 2004 lub nowszy, należy zainstalować Uaktualnienie Bazy Danych o symbolu DVF10-W28-SN.

Uwaga C
Użytkownicy urządzeń HUNTER serii 211 i 411 zamawiają Uaktualnienie Bazy Danych o symbolu CDF10-S28-SU. Natomiast Użytkownicy urządzeń HUNTER serii SKP (611) lub 811 zamawiają Uaktualnienie Bazy Danych o symbolu DVF10-S28-SU. Jeśli w urządzeniu HUNTER jest zainstalowany obecnie klucz zielony WebSpecs 2003, należy zainstalować Uaktualnienie Bazy Danych o symbolu DVF10-W28-WU. Jeśli w urządzeniu HUNTER jest obecnie zainstalowana standardowa baza danych, a Użytkownik ma życzenie korzystania z bazy uaktualnianej również przy pomocy Internetu - WebSpecs, wtedy należy zamówić Uaktualnienie o symbolu DVF10-W28-SU.

Uwaga D
Jeżeli Użytkownik ma życzenie korzystania z bazy uaktualnianej również przy pomocy Internetu - WebSpecs, wtedy należy zamówić Uaktualnienie o symbolu 20-1699-1.

Aby zainstalować opcję WebSpecs oprogramowanie WinAlign musi być w wersji 5.1 lub nowszej.Cennik uaktualnień

Cennik uaktualnień bazy danych regulacyjnych HUNTER serii 211/411

CDF10-S28-SU	195,00 USD*
CDF10-S28-S	295,00 USD*

Cennik uaktualnień bazy danych regulacyjnych HUNTER serii 611/SKP/811

DVF10-S28-SN	0 USD* 
DVF10-S28-SU 	195,00 USD*
DVF10-S28-S 	295,00 USD*

Cennik uaktualnień bazy danych regulacyjnych HUNTER serii 611/SKP/811 WebSpecs

DVF10-W28-SN	0 USD*
DVF10-W28-SU 	295,00 USD*
DVF10-W28-WU 	295,00 USD*
DVF10-W28-S 	395,00 USD*
20-1699-1 	195,00 USD*

* Ceny netto. Użytkownik dodatkowo pokrywa koszty serwisowania oraz instalacji danych zgodnie z obowiązującym cennikiem.


WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH