WYPOSAŻENIE SERWISÓW SAMOCHODOWYCHBiuletyn nr 24: Certyfikaty TDT dla urządzeń SAXON

Dział: Linie diagnostyczne

Odbiorcy
:: Urzędowe Stacje Kontroli Pojazdów
:: Autoryzowane Stacje Obsługi
:: Serwisy Niezależne

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy Państwa, że 9 września 2005 roku sprzedawane przez naszą firmę urządzenia SAXON uzyskały certyfikaty Transportowego Dozoru Technicznego.

Urządzenie rolkowe do kontroli działania hamulców pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, w tym motocykli - SAXON BPS 2000 - certyfikat nr 6 99 001 2005:

[Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć]

Urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - SAXON FWT 2000 - certyfikat nr 6 99 002 2005

[Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć]

Certyfikaty te potwierdzają zgodność urządzeń z wymaganiami stawianymi przez najnowsze Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających bada- nia techniczne pojazdów. Poprzez doposażenie jednostek FWT i BPS o urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu SP otrzymujemy kompletną linię diagnostyczną SAXON FPS 2000.

Kompletna linia diagnostyczna SAXON FPS 2000

Warto również zauważyć, że pod wieloma względami powyższe certyfikaty są pionierskie. Po pierwsze, badania i wydanie certyfikatu odbyło się w oparciu o nowe przepisy. Po drugie, badania tego typu po raz pierwszy wykonywał Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL z Bielska-Białej. Po trzecie, certyfikat po raz pierwszy wydany został przez Transportowy Dozór Techniczny z Warszawy.


WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH