WYPOSAŻENIE SERWISÓW SAMOCHODOWYCHBiuletyn nr 25: HUNTER - opcje oprogramowania WinAlign

Dział: Geometria ustawienia kół i osi jezdnych pojazdów

Odbiorcy
:: Autoryzowane Stacje Obsługi
:: Urzędowe Stacje Kontroli Pojazdów
:: Serwisy Niezależne zajmujące się pomiarem i regulacją geometrii kół oraz osi jezdnych pojazdów

Szanowni Państwo

Przedstawiamy Państwu krótką charakterystykę wybranych opcji i procedur oprogramowania WinAlign.

Opisy podzielone są na pięć kategori rodzajowych:

1. Opatentowane procedury pomiarowe i regulacyjne

2. Inspekcja pojazdu

3. Trening, szkolenia i pomoc multimedialna

4. Wydruki oraz bazy podzespołów/części samochodowych

5. HunterOnline

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.Opatentowane procedury pomiarowe i regulacyjne

ExpressAlign - opcja optymalizująca procedurę regulacyjną. Analizuje i eliminuje wszystkie kroki zbędne w procedurze regulacji takie jak pomiary, czynności, obliczenia. Dzięki temu pełna procedura regulacyjna może być zredukowana nawet o 50%, co pozwala na znaczne zwiększenie wydajności pracy zarówno urządzenia jak i technika.

WinToe - opcja umożliwiająca regulację zbieżności przedniej i wyśrodkowanie koła kierowniczego bez konieczności blokowania koła kierownicy. Procedura może być wykonywana także w przypadku występowania luzu w układzie kierowniczym. Regulacja odbywa się krok po kroku, przy czym każdy krok jest ilustrowany i opisywany na ekranie.

Shim-Select II - opcja określająca model, rozmiar i położenie podkładki regulacyjnej wymaganej do prawidłowej regulacji kąta pochylenia koła i zbieżności (na bazie porównania aktualnych pomiarów z danymi producenta pojazdu). Eliminuje wszelkie spekulacje, przypuszczenia oraz działania na chybił trafił, powodujące zakłopotanie czy spowolnienie pracy technika. Opcja liczy w locie wszystkie zmiany wynikające z użycia podkładki. Pozwala również na wykorzysta- nie innych dostępnych podkładek w przypadku braku danej podkładki w magazynie (zawiera 9 marek podkładek w różnych rozmiarach i kształtach).

CAMM (Control Arm Movement Monitor) - opcja umożliwiająca regulację kąta pochylenia koła oraz kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy przy pomocy mimośrodów lub podłużnych otworów regulacyjnych na wahaczu poprzecznym. Zawiera 3 podstawowe ustawienia mające zastosowanie dla ponad 30% pojazdów aktualnie poruszających się po drogach. Porównując aktualne pomiary z danymi producenta, CAMM monitoruje ruch wahacza i z bardzo dużą dokładnością określa jak daleko i w którym kierunku wymagane jest przesunięcie końca wahacza. Ponieważ wszystkie ruchy wahacza natychmiast przedstawiane są na ekranie technik może łatwo stwierdzić, kiedy położenie wahacza jest prawidłowe. CAMM oblicza także ile podkładek powinno zostać dodanych lub usuniętych, aby skorygować ustawienie. Zwiększa efektywność pracy technika.

Automatic Bushing Calculator (ABC) Bushing - opcja automatycznie przeliczająca mimośrody dla kąta pochylenia koła i wyprzedzenia sworznia zwrotnicy w lekkich pojazdach ciężarowych Forda. Eliminuje domysły, działania na chybił trafił oraz konieczność montażu mimośrodu z zerowym przesunięciem jako mimośrodu bazowego. Porównując aktualne pomiary z danymi producenta określa rozmiar i położenie mimośrodu wymagane do prawidłowej regulacji wymienionych kątów. Opcja liczy w locie wszystkie zmiany wynikające z użycia mimośrodu. Pozwala również na wykorzystanie innych dostępnych mimośrodów w przypadku braku danego mimośrodu w magazynie. Redukuje o połowę czas pracy technika.

Faster Caster - opcja eliminująca wszystkie kroki zbędne w regulacji kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy kąta pochylenia sworznia zwrotnicy raz sumy kątów pochylenia koła i pochylenia sworznia zwrotnicy. Ponieważ pomiar kątów skrętu odbywa się na pojedynczym diagramie, obliczenia są szybkie i wydajne.

Baza narzędzi i zestawów - opcja wyświetlająca narzędzia, przyrządy i zestawy wymagane do regulacji danego pojazdu. Pozwala zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia jeszcze przed przystąpieniem do ustawiania pojazdu. Opcja jest stale aktualizowana.

Widok Wirtualny - opcja wyświetlająca kąty w 3D (trójwymiarowo) i z różnych punktów widzenia. Dzięki temu każdy początkujący lub mało zaawansowany technik może szybko i efektywnie wykonać regulację geometrii. Ponieważ wszystkie zmiany natychmiast przedstawiane są na ekranie, opcja może być wykorzystywana do korygowania regulacji kątów. Po otrzymaniu pomiarów technik może obejrzeć pełną regulację i dokonać poprawek bez konieczności opuszczania ekranu Widoku Wirtualnego.

Pasek zadań - pasek zawierający ikony ilustrujące krok po kroku porządek regulacji. Po wykonaniu kroku odpowiadająca mu ikona oznaczana jest znakiem potwierdzenia. Technik może wybrać każdą ikonę w dowolnym czasie, tak aby dostosować regulację do własnych potrzeb.

Pomiary kątów symetrii - opcja umożliwiająca pomiar kątów symetrii takich jak boczne przesunięcie osi przedniej lub osi tylnej lub nieśladowość osi. Pozwala szybko zdiagnozować przyczyny braku możliwości ustawienia kątów zgodnie z tolerancją i zlokalizować fizyczne uszkodzenia. Pomiary mogą zostać wydrukowane (również w łatwej do zrozumienia i interpretacji postaci graficznej). Przydatne są one dla ustawień niestandardowych i doboru części zamiennych.

Maksymalny kąt skrętu i różnica kątów skrętu kół - opcja umożliwiająca pomiar i obliczenie kąta skrętu oraz różnicy kątów skrętu kół przy skręcie 40°. Pozwala szybko zdiagnozować przyczyny braku możliwości ustawienia kątów zgodnie z tolerancją i zlokalizować uszkodzenia w układzie kierowniczym.

Specjalistyczne procedury pomiarowe - opcja zawierająca specjalistyczne procedury pomiarowe dla ściśle określonych modeli pojazdów. Dostarcza dokładnych informacji na temat procedury regulacyjnej, opisując krok po kroku wszystkie niezbędne czynności. Pozwala na dokładne i efektywne ustawienie pojazdu.

Podpowiedź dźwiękowa - opcja wykorzystująca dobrej jakości ścieżkę dźwiękową z informacjami jak wykonać regulację geometrii. Może być wykorzystywana podczas kompensacji z przetaczaniem.

Menu skrócone - opcja ułatwiająca technikowi wybór określonego kroku procedury. Dostępne ze wszystkich ekranów programu. Menu odpowiada kątom geometrii w aktualnie regulowanym pojeździe, nie zawiera zatem zbędnych pozycji.Inspekcja pojazdu

Inspekcja na żywo - opcja ułatwiająca prawidłowe zrozumienie podstawowych problemów związanych z układem kierowniczym i zawieszeniem. Przy pomocy MAP oraz filmów Huntera szybko w jaki sposób rozpocząć i wykonać prawidłowo określoną procedurę. Pozwala wygenerować dokładny raport dla właściciela pojazdu.

Inspekcja Point & Click - opcja zawierająca ponad 3,000 cyfrowych fotografii oraz rekordów opisujących wyniki inspekcji poszczególnych podzespołów wybranego pojazdu. Poprzez zaznaczanie pól wyboru pozwala szybko ustawić stan danego podzespołu. Dodatkowe menu kontekstowe dostarcza informacji na temat wskazanej części pojazdu. Po zakończeniu inspekcji można wydrukować raport dla warsztatu lub właściciela pojazdu.

Baza danych WebSpecs.NET - opcja umożliwiająca dostęp do rozszerzonej bazy podzespołów Huntera za pośrednictwem Internetu. Zawiera dane fabryczne, ilustracje dotyczące regulacji, cyfrowe fotografie. Pobrane dane można zapisać w bazie programu. Pozwala na łatwy dostęp do określonych danych i większą precyzję regulacji.

Inspekcja ramy pośredniej i fotografie cyfrowe - ilustracje i fotografie ukazujące jak sprawdzić i poprawić położenie ramy pośredniej i w jaki sposób wpływa ono na wartości kątów geometrii. Bazując na dokumentacji rekomendowanej przez producenta pojazdu, technik może szybko zweryfikować lub ustawić ramę. Zabezpiecza to przed niepotrzebną stratą czasu, związaną, np. ze zbyt dalekim przesunięciem ramy. Dla pojazdów z nieregulowaną ramą pośrednią opcja zwiera wskazówki dla warsztatów blacharskich, czy zajmującą się naprawą automatycznych skrzyń biegów.

Inspekcja opon - opcja pozwalająca przejrzeć, udokumentować i wydrukować skutki oraz problemy związane z nieprawidłowym zużyciem opon. Kolorowy wydruk umożliwia wyjaśnienie klientowi jakie są przyczyny nierównomiernego zużycia i zabezpieczyć go na przyszłość.

Wydruk z inspekcji - kolorowy wydruk raportu z inspekcji pojazdu przedstawiający aktualny stan pojazdu. Pozwala dokładnie wyjaśnić właścicielowi oraz podjąć odpowiednie decyzje dotyczące naprawy pojazdu.

Alldata Undercar - bardzo obszerna zintegrowana z WinAlign baza zawierająca tysiące stron informacji na temat pojazdów osobowych i półciężarowych. WinAlign może być skonfigurowany tak, aby automatycznie wyświetlać pozycje TBS's dotyczące danego pojazdu po prawej stronie ekranu.Trening, szkolenia i pomoc multimedialna

Trening multimedialny - szkolenie multimedialne, dostarczające nowym technikom wiele ogólnych informacji na temat obsługi urządzenia.

Trening na żywo - szkolenie multimedialne, umożliwiające natychmiastowy dostęp do wymaganych w danym momencie informacji. Informacje zawierają metody regulacji oraz specjalne narzędzia i przyrządu wymagane do regulacji aktualnego pojazdu. Pomoc ta przydatna jest właściwie w każdym przypadku, nawet gdy technik nie wie jak na przykład zamontować głowice, czy zmierzyć prześwit.

Wideo regulacje - WinAlign rozpoznaje układ kierowniczy i zawieszenie regulowanego pojazdu automatycznie a następnie dołącza posegregowane filmy oraz ilustracje wymagane do wykonania lub skorygowania ustawień. Znacznie przyspiesza to pracę technika.

Wideo narzędzia i zestawy - opcja zawierająca filmy prezentujące w jaki sposób posługiwać się narzędziami i przyrządami (także z rynku wtórnego) wymaganymi do regulacji danego pojazdu. Zrozumienie prawidłowych zasad korzystania z narzędzi pozwala technikowi zwiększyć precyzję i bezpieczeństwo regulacji.

Wideo Tech Diagnostic - opcja opisująca nierównomierne zużycie opon, pozwalająca szybko zdiagnozować i wyeliminować przyczyny, tzw. krzywego koła kierownicy.

AlignGuide - opcja zawierająca ponad 165 filmów z instrukcjami dotyczącymi oprogramowania WinAlign, wyposażenia, regulacji pojazdów oraz wskazówkami na temat sposobu rozwiązania najczęściej spotykanych problemów. Informacje posortowane są według kategorii i odwołują się do aktualnie wykonywanej procedury.

Ilustracje regulacji - opcja zawierająca ponad 700 ilustracji ukazujących kluczowe miejsca związane z regulacją i inspekcją zawieszenia. Dostarcza również ilustrowane instrukcje na temat najbardziej popularnych metod regulacji.

Zdjęcia regulacji - opcja zawierająca ponad 3,000 cyfrowych fotografii dotyczących regulacji oraz inspekcji dla ponad 90% wszystkich typów pojazdów jeżdżących po drogach. Fotografie opatrzone są nagłówkami, instrukcjami oraz oznaczeniami kluczowych miejsc regulacji. Pomagają technikowi zorientować się, gdzie i w jaki sposób należy wykonać regulację, zwiększając tym jego efektywność.Wydruki oraz bazy podzespołów/części samochodowych

Wydruk inspekcji - obszerny wydruk wyników inspekcji pojazdu, zawierający cyfrowe fotografie, przydatny w celu wyjaśnienia właścicielowi pojazdu przebiegu procedury regulacyjnej oraz ewentualnych problemów.

Wydruk wyników regulacji - wydruk pomiarów pojazdu. Upewnia właściciela pojazdu, że regulacja pojazdu została wykonana prawidłowo. Łatwy do interpretacji i zrozumienia. Pomiary prawidłowe (znajdujące się w polu tolerancji) oznaczone są kolorem zielonym, nieprawidłowe - czerwonym.

Wydruk zlecenia - wydruk zawierający informacje na temat pojazdu i jego właściciela. Informacje zapisywane są w bazie, dzięki czemu możliwe jest wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio do klienta, analiza wykonanych regulacji, sporządzanie wykresów i dołączanie ich do raportów.

Baza danych Part Hunter - opcja dostarczająca listę dostępnych części wraz numerami, producentem, ceną, umożliwia też powiększenie ich ilustracji (z poziomu inspekcji pojazdu). Pozwala szybko przedstawić klientowi informacje na temat naprawy i jej wyceny.

MAP (Motorist Assurance Program) - opcja pozwalająca na natychmiastowy dostęp z poziomu inspekcji pojazdu do części i podzespołów zawieszenia, układu hamulcowego i ABS. Dobiera odpowiednie części zwiększając wiarygodność i zaufanie względem właściciela pojazdu.

I-Shop Compliance - opcja pozwalająca na dostęp do internetowego sklepu części naprawczych. Eliminuje potrzebę ponownego wprowadzania klienta i zlecenia do bazy danych. Umożliwia dostęp do szerokiego rynku części, zwiększając pole manewru i skuteczność rozwiązywania problemów.Hunter Online

Baza danych fabrycznych WebSpecs.NET - opcja umożliwiająca szybką aktualizację danych fabrycznych, fotografii, zdjęć, ilustracji za pośrednictwem Internetu (online) bez potrzeby wychodzenia z programu. W przypadku braku połączenia jednostki z siecią - WebSpecs pozwala w prosty sposób zaimportować dane za pośrednictwem dowolnego komputera posiadającego łączność z Internetem. Obszerna baza zainstalowana w programie upewnia technika, że posiada on dane i informacje dokładnie takie jakich potrzebuje. WebSpecs jest również doskonałym narzędziem do konsultacji serwisowych. Zawiera dane o typach ustawień, cenach, które mogą w razie potrzeby być zaprezentowane klientowi.

Do pobrania Biuletyn nr 25 [PDF]: HUNTER - opcje oprogramowania WinAlign


WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH