WYPOSAŻENIE SERWISÓW SAMOCHODOWYCHBiuletyn nr 27: Stanowisko do badania stanu zawieszenia pojazdów o dmc do 3,5 t w stacji kontroli pojazdów

Dział: Linie diagnostyczne

Odbiorcy
:: Urzędowe Stacje Kontroli Pojazdów
:: Autoryzowane Stacje Obsługi
:: Serwisy Niezależne

Szanowni Państwo

Stan zawieszenia samochodu wpływa bezpośrednio na jego bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Usterki amortyzatorów i elementów sprężystych zaburzają pracę powszechnych już w samochodach układów czuwających nad zachowaniem się pojazdu na drodze takich jak ABS czy ESP. Opracowana w Europie metoda badania stanu zawieszenia (EUSAMA) dostarczająca odpowiedzi w postaci amplitudowej czyli wskazująca stopień przylegania opony do nawierzchni drogi mówi o bezpie- czeństwie samochodu, ale nie daje jednoznacznej odpowiedzi na temat sprawności głównych elementów układu resorująco-tłumiącego, czyli sprężyn i amortyzatorów. Szczególnie ten drugi element ma znaczny wpływ na "kondycję" układu ze względu na spadek tłumienia już przy przebiegach samochodów przekraczających 60000-80000 kilometrów. Rozwiązania problemu przy obecnym stanie techniki diagnostycznej są dwa:
  • tester dostarczający informacji w postaci odpowiedzi amplitudowej (przyleganie) i odpowiedzi fazowej rozumianej jako przesunięcie fazowe między przebiegiem (wykresem) przemieszczeń koła a przebiegiem (wykresem) nierówności drogi. Odpowiedzi te zawierające wielkość zwaną minimalnym przesunięciem fazowym dostarczają informacji o wartości tłumienia w zawieszeniu pojazdu
  • tester wykorzystujący metodę EUSAMA zmodyfikowaną dodaniem analizy stosunku mas resorowanych i nieresorowanych w samochodzie

Druga metoda jako tańsza w realizacji i jednocześnie dająca zadowalającą odpowiedź na pytanie o stan amortyzatorów znalazła zastosowanie w stanowisku do badania stanu zawieszenia SAXON FWT 2000 pracującym samodzielnie, ale w przypadku skp w połączeniu ze stanowiskiem do badania hamulców (BPS 2000) i płytą do pomiaru znoszenia pojazdu (ST 2000)

Zasady teoretyczne stanowiska przedstawione są graficznie poniżej.

Wyniki pozwalające, w sposób przyjazny i jednoznaczny, na dokonanie oceny przedstawiono w postaci dwóch protokołów, z których:
  • w pierwszym zilustrowane są wszystkie wyniki zarówno pomiaru stanu zawieszenia jak i hamulców (fot. A)
[Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć]
  • w drugim zilustrowany jest stan zawieszenia z uszkodzonym tylnym amortyzatorem z prawej strony (fot. B)
[Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć]

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją [PDF, rozmiar 700 kB]:
Saxon - nowoczesna diagnostyka podwozia - badanie zawieszenia


WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH