WYPOSAŻENIE SERWISÓW SAMOCHODOWYCHBiuletyn nr 32: Certyfikat TDT dla urządzenia HUNTER 811/DSP600

Dział: Geometria ustawienia kół i osi jezdnych pojazdów

Odbiorcy
:: Autoryzowane Stacje Obsługi
:: Urzędowe Stacje Kontroli Pojazdów
:: Serwisy Niezależne zajmujące się pomiarem i regulacją geometrii kół oraz osi jezdnych pojazdów

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy Państwa, że sprzedawane przez nas urządzenie do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu HUNTER 811/DSP 600 w dniu 30 października 2006 roku uzyskało certyfikat Transportowego Dozoru Technicznego
o numerze 6 43 010 2006.

Certyfikat ten pozwala na stosowanie wyżej wymienionej jednostki w stacjach wykonujących badania techniczne pojazdów (stacjach kontroli pojazdów). Badania przeprowadzone zostały w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Samochodów Małolitrażowych BOSMAL w Bielsku-Białej.

Dystrybutor: WIMAD Sp. j., ul. Strachocińska 27, 51-511 Wrocław
Telefon: 071 346 66 26, e-mail: info@wimad.com.pl


WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH