WYPOSAŻENIE SERWISÓW SAMOCHODOWYCHBiuletyn nr 45: Nowa Baza Danych Regulacyjnych HUNTER 2008

Dział: Geometria ustawienia kół i osi jezdnych pojazdów

Odbiorcy
:: Autoryzowane Stacje Obsługi
:: Urzędowe Stacje Kontroli Pojazdów
:: Serwisy Niezależne zajmujące się pomiarem i regulacją geometrii kół oraz osi jezdnych pojazdów

Szanowni Państwo

Zapraszamy do skorzystania z nowej Bazy Danych Regulacyjnych do geometrii kół do urządzeń HUNTER na rok 2008. Jest to baza dedykowana dla jednostek, które posiadają oprogramowanie WinAlign oparte na systemie operacyjnym Microsoft Windows (95, 98, XP, Vista). Zawiera ona dane regulacyjne geometrii, w obecnym wydaniu do blisko 40 tys. modeli samochodów. W tym roku szczególnie zachęcam do:
  • skorzystania z uaktualnienia pod nazwą WebSpec - dającego dostęp do najnowszych modeli pojazdów, które mogą ukazać się już po zainstalowaniu oprogramowania. Dane pobierać można z kodowanej strony HUNTER za pośrednictwem Internetu i zapisać je na dysku twardym w komputerze urządzenia;
  • wykonania kalibracji głowic pomiarowych wraz z aktualizacją bazy danych - przy skorzystaniu z obu usług podczas jednej wizyty serwisowej proponujemy bezpłatny dojazd i bezpłatną usługę zainstalowania oprogramowania (aktualizacji) - oszczędność wynosi ok. 450-500 zł netto. W tym przypadku zapłacą Państwo tylko za kalibrację i oprogramowanie.

Dysponując aktualnymi danymi regulacyjnymi mogą Państwo świadczyć usługi ustawiania geometrii kół na najwyższym poziomie, oszczędzając czas na ich poszukiwanie oraz mając pewność, że są one autoryzowane przez producenta pojazdu. Z pewnością wagi informacji w dzisiejszych czasach nie sposób przecenić.

W załączeniu: tabela pozwalającą dobrać typ uaktualnienia do Państwa urządzenia oraz cennik usług w celu sprawdzenia cen (oba w formacie [PDF].

Zob. Tabela uaktualnień 2008 dla urządzeń z oprogramowaniem WinAlign
Zob. Cennik usług 2008


WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH