WYPOSAŻENIE SERWISÓW SAMOCHODOWYCHBiuletyn nr 51: Certyfikaty TDT dla urządzeń
HUNTER PA 100, HUNTER WA 130/140

Dział: Geometria ustawienia kół i osi jezdnych pojazdów

Odbiorcy
:: Autoryzowane Stacje Obsługi
:: Urzędowe Stacje Kontroli Pojazdów
:: Serwisy Niezależne zajmujące się pomiarem i regulacją geometrii kół oraz osi jezdnych pojazdów

Szanowni Państwo

Informujemy Państwa, że kolejne sprzedawane przez nas przyrządy do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdów HUNTER - 07 lipca 2009 roku uzyskały certyfikaty Transportowego Dozoru Technicznego.

1. Przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
- HUNTER PA 100 z kamerami HS200 i HS400.

Certyfikat zgodności TDT nr 6 43 046 2009


2. Przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
- HUNTER WA 130/140 z kamerami HS401.

Certyfikat zgodności TDT nr 6 43 045 2009


Certyfikaty pozwalają na stosowanie w/w urządzeń w stacjach przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dmc do 3,5 tony (stacjach kontroli pojazdów).


WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH