WYPOSAŻENIE SERWISÓW SAMOCHODOWYCHBiuletyn nr 69: Nowy znak towarowy słowno-graficzny WIMAD

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że WIMAD uzyskał w Urzędzie Patentowym RP 10 letnie prawo ochrony na znak towarowy słowno-graficzny.

Zobacz: Prawo ochronne na znak towarowy WIMAD


WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH