WYPOSAŻENIE SERWISÓW SAMOCHODOWYCHBiuletyn nr 73: Zmiany w obsłudze klientów

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy Państwa o wprowadzonych przez naszą firmę od 15 stycznia br. zmianach w obsłudze klientów.

I. W cenie urządzenia* zawarte zostały:
  • przegląd techniczny po półrocznym okresie eksploatacji,
  • specjalistyczne (teoretyczno-praktyczne) szkolenie zawodowe dotyczące pracy na urządzeniu przeprowadzane
    w wymiarze 6 godzin u użytkownika
II. Wprowadzono możliwość podpisania Dodatkowej Umowy Gwarancyjnej na okres od 13 do 30 miesiąca użytkowania.

PRZEGLĄD TECHNICZNY PO PÓŁROCZNYM OKRESIE EKSPLOATACJI

Oferowana systematyczna opieka ze strony WIMAD zwiększy niezawodność znakomitych i bezawaryjnych urządzeń HUNTER. W trakcie naszej obsługi serwisowej istniała będzie także możliwość uzyskania bezpośrednich konsultacji technicznych oraz pogłębienia wiedzy przez pracowników Państwa serwisu.

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE ZAWODOWE

Szkolenie pozwala na gruntowne poznanie oraz lepsze wykorzystanie możliwości urządzeń, a tym samym zwiększenie wydajności serwisów i zadowolenia klientów.

DODATKOWA UMOWA GWARANCYJNA

Służyć będzie Państwu w zapewnieniu komfortowej i maksymalnie efektywnej pracy na urządzeniach przez nas sprzedawanym.

Zob. Wzór Dodatkowej Umowy Gwarancyjnej [PDF]

*Zmiany dotyczą zakupionych po 15 stycznia 2013 r. (umowy sprzedaży z 2013 r.) komputerowych systemów do pomiaru i regulacji geometrii ustawienia kół i osi pojazdów oraz wyważarek HUNTER.

WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH