WYPOSAŻENIE SERWISÓW SAMOCHODOWYCHBiuletyn nr 85: Certyfikaty TDT dla urządzeń HUNTER WA 330/430/440 z kamerami HE 421 Elite

Dział: Geometria ustawienia kół i osi jezdnych pojazdów

Odbiorcy
:: Autoryzowane Stacje Obsługi
:: Urzędowe Stacje Kontroli Pojazdów
:: Serwisy Niezależne zajmujące się pomiarem i regulacją geometrii kół oraz osi jezdnych pojazdów

Szanowni Państwo

Informujemy Państwa, że 10 grudnia br. sprzedawane przez naszą firmę przyrząd do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdów o dmc do 3,5 t HUNTER WA 330/430/440 z kamerami HE421 Elite uzyskał certyfikaty Transportowego Dozoru Technicznego nr 6 43 104 2013. Badania przyrządu wykonano w Laboratorium Badawczym Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Certyfikat zgodności TDT nr 6 43 104 2013
Certyfikat zgodności TDT nr 6 43 104 2013 (Załącznik)

WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH