WYPOSAŻENIE SERWISÓW SAMOCHODOWYCHBiuletyn nr 92: Umowa w sprawie przesyłania
faktur elektronicznie

Szanowni Państwo

Informujemy o wprowadzeniu nowego podmodułu usprawniającego otrzymywanie przez Państwa e-faktur wystawianych przez naszą firmę.

Po zalogowaniu w module serwisowym każdy użytkownik będzie miał możliwość wygenerowania Umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznie. Po wydrukowaniu, podpisaniu i listownym przesłaniu Umowy na adres naszej firmy, e-faktury otrzymywać będą Państwo e-mailem.

Elektroniczne przesyłanie faktur::
  • przyspiesza proces doręczenia i obsługi dokumentów,
  • jest proekologiczne (oszczędność papieru, kopert),
  • umożliwia w dowolnym momencie pobranie każdej wystawionej e-faktury.

WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH