WYPOSAŻENIE SERWISÓW SAMOCHODOWYCHBiuletyn nr 97: Certyfikat TDT dla urządzenia HUNTER WA 360/370 z kamerami HE421 Elite

Dział: Geometria ustawienia kół i osi jezdnych pojazdów

Odbiorcy
:: Autoryzowane Stacje Obsługi
:: Urzędowe Stacje Kontroli Pojazdów
:: Serwisy Niezależne zajmujące się pomiarem i regulacją geometrii kół oraz osi jezdnych pojazdów

Szanowni Państwo

Informujemy Państwa, że 28 lipca 2015 sprzedawany przez naszą firmę przyrząd do kontroli geometrii ustawienia kół
i osi pojazdów o dmc do 3,5 t HUNTER WA 360/370 z kamerami HE421 Elite
uzyskał certyfikat Transportowego Dozoru Technicznego nr 43 122 2015. Badania przyrządu wykonano w Laboratorium Badawczym Instytutu Badań
i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Certyfikat pozwala na stosowanie przyrządu także w stacjach kontroli pojazdów.

Certyfikat TDT nr 43 122 2015

WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH