WYPOSAŻENIE SERWISÓW SAMOCHODOWYCHWIMAD Spółka Jawna

Informacje o firmie

Firma WIMAD założona została w 1993 r. przez trzech absolwentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej: Zenona Majkuta, Grzegorza Winiarskiego, Sławomira Dutkiewicza. Od początku główną działalność stanowi wyposażenie serwisów samochodowych, wyposażenie warsztatów samochodowych i stacji kontroli pojazdów oraz zaopatrzenie warsztatów wulkanizacyjnych. Firma ukierunkowana jest głównie na technikę związaną z kołami samochodowymi (systemy do diagnostyki układu jezdnego, urządzenia do geometrii kół, przyrządy do geometrii kół, wyważarki do kół, montażownice do kół, podnośniki (dźwigniki) samochodowe, zawory do kół, itd.). Dewizą firmy jest oferowanie urządzeń o najnowocześniejszej i najbardziej zaawansowanej technice. Wyposażając serwisy proponuje kompleksową usługę od projektu poprzez montaż na szkoleniu i serwisie pogwarancyjnym kończąc. WIMAD wyposażył w urządzenia kilka tysięcy serwisów w tym kompleksowo kilkadziesiąt serwisów różnych sieci serwisowych np. TOYOTA, LEXUS, OPEL, FORD, itd.

WIMAD regularnie bierze udział w targach i wystawach motoryzacyjnych np. Targi Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu. Firma zajmowała się także obsługą techniczną Rajdu Polski i sponsorowaniem załóg rajdowych. W 2003 roku WIMAD wraz z Instytutem Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej utworzył Centrum Badań i Rozwoju Systemów Diagnostyki Pojazdowej. W 2019 roku WIMAD otworzył własne Centrum Szkoleniowe znajdujące się przy siedzibie firmy. Są w nim organizowane bezpłatne szkolenia klientów, którzy kupili urządzenia oraz szkolenia płatne dla klientów indywidualnych i klientów sieciowych.

Od 1993 roku WIMAD jest dystrybutorem firm: SCHENCK A.S.G. (obecnie SAXON Prüftechnik GmbH). W 1997 roku WIMAD został generalnym dystrybutorem HUNTER Engineering Company, w 1998 roku ROTARY Lift, a w 1999 roku HOFMANN MEGAPLAN GmbH.

HUNTER Engineering Company
 • komputerowe systemy do diagnostyki układu jezdnego samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych,
 • komputerowe urządzenia do geometrii kół (przyrządy do geometrii kół) samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych,
 • wyważarki do kół samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych,
 • montażownice do kół samochodów osobowych i dostawczych,
 • podnośniki (dźwigniki) samochodowe nożycowe jednosekcyjne diagnostyczne.
SAXON Prüftechnik GmbH
 • linie do diagnostyki podwozia samochodów osobowych i dostawczych.
ROTARY Lift
 • podnośniki (dźwigniki) samochodowe:
  - dwukolumnowe,
  - czterokolumnowe,
  - nożycowe jednosekcyjne,
  - nożycowe dwusekcyjne,
  - nożycowe wertykalne,
  - podposadzkowe.
HOFMANN MEGAPLAN GmbH
 • wyważarki do kół samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych,
 • montażownice do kół samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowychi maszyn roboczych.
ITALGARAGE
 • podnośniki (dźwigniki) samochodowe:
  - nożycowe jednosekcyjne,
  - nożycowe dwusekcyjne,
  - czterokolumnowe.
BLITZ
 • podnośniki (dźwigniki) samochodowe:
  - kanałowe podwieszane,
  - kanałowe posadzkowe,
  - osiowe,
  - nożycowe wertykalne,
  - kolumnowe mobilne,
  - specjalne.
 • przyrządy do demontażu sworzni,
 • podpory montażowe,
 • przyrządy specjalne.
AHCON
 • linie do montażu kół,
 • stacje pompowania kół,
 • oświetlenie warsztatowe,
 • wózki do kół.
HAWEKA AG
 • technika wyważania


Działy firmy

Firma podzielona jest na działy:
 • dział sprzedaży urządzeń,
 • dział sprzedaży akcesoriów wulkanizacyjnych,
 • dział montażu,
 • dział serwisu,
 • dział logistyki,
 • dział szkoleń,
 • dział projektowania,
 • dział administracyjno-księgowy.

Dział sprzedaży urządzeń zajmuje się sprzedażą pojedynczych urządzeń lub kompleksowym wyposażaniem konkretnych serwisów. Sprzedaż poprzedzona jest doradztwem w doborze odpowiedniego sprzętu, w jego usytuowaniu w warsztacie i wykonaniu przełączy technicznych.

Dział sprzedaży akcesoriów wulkanizacyjnych zajmuje się sprzedażą: ciężarków do kół, zaworów, materiałów naprawczych do opon i dętek oraz narzędzi wulkanizacyjnych.

Dział montażu zajmuje się kompletowaniem urządzeń przed dostawą do klientów oraz naprawą urządzeń dostarczonych do siedziby WIMAD.

Dział serwisu zajmuje się:
- montażem urządzeń i ich uruchomieniem u klientów,
- instruktażem techników i personelu klientów z zakresu obsługi urządzeń,
- przeglądami urządzeń (kalibracje, konserwacje dźwigników, itp.),
- naprawą urządzeń.
Serwisanci posiadają niezbędne kwalifikacje (potwierdzone dyplomami wydanymi przez producentów) i uprawnienia.

Dział logistyki zajmuje się planowaniem i organizacją dostaw od producentów oraz dostaw do klientów.

Dział szkoleń zajmuje siębezpłatnymi szkoleniami klientów, którzy kupili urządzenia oraz szkoleniami płatnymi dla klientów indywidualnych i klientów sieciowych oraz pokazami i prezentacjami urządzeń.

Dział projektowania zajmuje się:
- przygotowaniem rysunków montażowych dla konkretnego urządzenia,
- przygotowaniem projektów rozmieszczeń urządzeń,
- projektowaniem warsztatów i stacji obsługi.

Działania naszej firmy zostały docenione przez sieci dealerskie producentów takich jak: TOYOTA, OPEL, FORD, LEXUS, PORSCHE, itd. Firma nasza nie ustaje w działaniach zmierzających do poprawy obsługi klientów. Otaczamy klientów opieką od momentu zakupu.

Ma to wyraz między innymi w:
 • przedłużonej gwarancji,
 • szybkiej reakcji serwisu,
 • modernizacji urządzeń,
 • cyklicznym przeglądom urządzeń.

Zapewniamy dostawę części zamiennych do pięciu lat po upływie gwarancji.

Potwierdzona na całym świecie jakość urządzeń reprezentowanych przez nas producentów i przyjazny dla klienta program opieki ze strony pracowników naszej firmy sprawiają, że utrzymujemy stałą wysoką dynamikę rozwoju.

WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH