WYPOSAŻENIE SERWISÓW SAMOCHODOWYCH

Szkolenia

Szkolenia dla klientów

BLOK Szkoleń A
Pomiar i regulacja geometrii ustawienia kół i osi pojazdów (o dmc do 3,5 t)

A1. SZKOLENIE podstawowe

I. Część teoretyczna:

 1. Inspekcja elementów podwozia – weryfikacja ze względu na nadmierne luzy (omówienie).
 2. Kąty geometrii kół i osi pojazdu.
 3. Wymagania dla stanowisk do pomiaru geometrii kół i osi.
 4. Podstawowe warunki prawidłowego pomiaru geometrii.
Czas trwania części teoretycznej: 1 godzina

II. Część praktyczna:

 1. Ustawienie pojazdu na stanowisku. Wybór pojazdu z bazy danych, inspekcja graficzna – weryfikacja elementów zawieszenia.
 2. Pomiar geometrii samochodu na stanowisku z wykorzystaniem bazy danych regulacyjnych.
 3. Interpretacja pierwotnych wyników pomiarów.
 4. Regulacja kątów osi tylnej i jej ograniczenia.
 5. Regulacja kątów osi przedniej.
 6. Wydruk wyników pomiarów i ich interpretacja.
 7. Zerowanie czujnika kąta skrętu kierownicy SAS (CodeLink).
Czas trwania części praktycznej: 4 godziny + 1 godzina (egzamin)

A2. SZKOLENIE dla zaawansowanych

I. Część teoretyczna:

 1. Inspekcja elementów podwozia – weryfikacja ze względu na nadmierne luzy (omówienie).
 2. Kąty geometrii kół i osi pojazdu.
 3. Zmiany ustawienia kół.
 4. Sposoby regulacji kątów, wykorzystanie regulatorów OEM i niefabrycznych.
 5. Diagnostyka zawieszenia koła na podstawie analizy kątów: PK (Pochylenia koła), POZ (Pochylenia osi zwrotnicy) i PK+POZ (sumy kątów Pochylenia koła i Pochylenia osi zwrotnicy).
 6. Wymagania dla stanowisk do pomiaru geometrii kół i osi.
 7. Podstawowe warunki prawidłowego pomiaru geometrii.
 8. Ściąganie boczne pojazdu i jego przyczyny.
Czas trwania części teoretycznej: 2 godziny

II. Część praktyczna:

 1. Ustawienie pojazdu na stanowisku. Wybór pojazdu z bazy danych, inspekcja graficzna – weryfikacja elementów zawieszenia.
 2. Pomiar geometrii samochodu na stanowisku z wykorzystaniem bazy danych regulacyjnych, pomiar prześwitów.
 3. Interpretacja pierwotnych wyników pomiarów.
 4. Pomiar geometrii w całym zakresie pracy zawieszenia – TUNER.
 5. Regulacja kątów osi tylnej i jej ograniczenia, wykorzystanie regulatorów OEM i niefabrycznych, alternatywnie procedura WheelOff.
 6. Regulacja kątów osi przedniej, w tym zastosowanie regulatorów niefabrycznych.
 7. Wydruk wyników pomiarów i ich interpretacja.
 8. Zerowanie czujnika kąta skrętu kierownicy SAS (CodeLink).
 9. Wykorzystanie funkcji wymiany danych z zewnętrznymi bazami danych i urządzeniami, np. WebSpec®, ShopResults®, iPhone®.
Czas trwania części praktycznej: 4,5 godziny + 1 godzina (egzamin)

A3. SZKOLENIE dla autoryzowanych serwisów

I. Część teoretyczna:

 1. Inspekcja elementów podwozia – weryfikacja ze względu na nadmierne luzy (omówienie).
 2. Kąty geometrii kół i osi pojazdu.
 3. Zmiany ustawienia kół.
 4. Sposoby regulacji kątów, wykorzystanie regulatorów OEM i niefabrycznych.
 5. Diagnostyka zawieszenia koła na podstawie analizy kątów: PK (Pochylenia koła), POZ (Pochylenia osi zwrotnicy) i PK+POZ (sumy kątów Pochylenia koła i Pochylenia osi zwrotnicy).
 6. Wymagania dla stanowisk do pomiaru geometrii kół i osi.
 7. Podstawowe warunki prawidłowego pomiaru geometrii.
 8. Ściąganie boczne pojazdu i jego przyczyny.
Czas trwania części teoretycznej: 2 godziny

II. Część praktyczna:

 1. Ustawienie pojazdu na stanowisku. Wybór pojazdu z bazy danych, inspekcja graficzna – weryfikacja elementów zawieszenia.
 2. Pomiar geometrii samochodu na stanowisku z wykorzystaniem bazy danych regulacyjnych, pomiar prześwitów.
 3. Interpretacja pierwotnych wyników pomiarów.
 4. Wymagania i wyposażenie specjalne dla stanowisk do pomiaru geometrii kół i osi właściwe dla danego producenta pojazdu.
 5. Procedury specjalne regulacji kątów narzucone przez producenta pojazdu.
 6. Wykorzystanie regulatorów OEM i niefabrycznych - omówienie.
 7. Diagnostyka zawieszenia koła na podstawie analizy kątów: PK (Pochylenia koła), POZ (Pochylenia osi zwrotnicy) i PK+POZ (sumy kątów Pochylenia koła i Pochylenia osi zwrotnicy).
 8. Ściąganie boczne pojazdu i jego przyczyny.
 9. Wykorzystanie funkcji wymiany danych z zewnętrznymi bazami danych i urządzeniami, np. WebSpec®, ShopResults®, iPhone®.
 10. Kalibracja systemów ACC, ADR związanych z ustawieniem toru jazdy samochodu.
Czas trwania części praktycznej: 5,5 godziny + 1 godzina (egzamin)
BLOK Szkoleń B
B1. Rozwiązywanie problemów drgań kół samochodowych (o dmc do 3,5 t)

I. Część teoretyczna:

 1. Wyważanie statyczne.
 2. Wyważanie dynamiczne.
 3. Niejednorodności koła (niejednorodność masy – niewyważenia, niejednorodność kształtu, niejednorodność sprężystości) i ich wpływ na komfort jazdy i zużycie części.
 4. Znoszenie boczne opony, przyczyny i wielkości charakterystyczne.
 5. Zapobieganie szkodliwym zjawiskom: drganiom i znoszeniu opony.
Czas trwania części teoretycznej: 1,5 godziny

II. Część praktyczna:

 1. Dobór prawidłowego ciśnienia w kołach.
 2. Centrowanie koła na wyważarce.
 3. Wyważanie dynamiczne i statyczne kół na obręczach stalowych.
 4. Wyważanie dynamiczne i statyczne kół na obręczach ze stopów lekkich.
 5. Podział ciężarków.
 6. Możliwości oszczędzania ciężarków.
 7. Pomiar niejednorodności koła.
 8. Rozkład kół w pojeździe ze względu na redukcję drgań.
 9. Ściąganie boczne koła i jego diagnozowanie.
Czas trwania części praktycznej: 3 godziny
BLOK Szkoleń C
C1. Montaż i demontaż opon niskoprofilowych, o niestandardowej budowie (Run-Flat) oraz wyposażonych w system TPMS.

Czas trwania części praktycznej: 5 godzin

BLOK Szkoleń D
D1. Pomiar znoszenia, skuteczności amortyzacji i hamulców pojazdów (o dmc do 3,5 t) na linii diagnostycznej.

I. Część teoretyczna:

 1. Znoszenie pojazdu z prostego kierunku jazdy – wartości i przyczyny.
 2. Skuteczność hamulców zasadniczych i pomocniczych.
 3. Skuteczność amortyzacji – podstawowe wielkości i ich interpretacja.
Czas trwania części teoretycznej: 1 godzina + 1 godzina (egzamin)

II. Część praktyczna:

 1. Badanie znoszenia, skuteczności amortyzacji i hamulców w trybie automatycznym.
 2. Badanie znoszenia, skuteczności amortyzacji i hamulców w trybie ręcznym.
Czas trwania części praktycznej: 2 godziny


Informacje dodatkowe dla klientów

Informacje o zakwaterowaniu

Koszt szkolenia: 300,00 zł + VAT za 1 dzień szkoleniowy od osoby (5-8 osób, 5 godzin szkolenia w zależności od wybranych bloków szkoleniowych).
W cenie szkolenia zawarty jest obiad.

Cena nie obejmuje kosztów noclegu. Istnieje możliwość zarezerwowania przez naszą firmę miejsc noclegowych w trzygwiazdkowym Quality Hotel Wrocław, al. M. Kromera 16, 51-163 Wrocław.

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem:
Pokój dwuosobowy ze śniadaniem:
Parking:
160,00 zł brutto
175,00 zł brutto
15,00 zł / samochód

Szkolenia na miejscu u klienta

Istnieje również możliwość zamówienia jednodniowego szkolenia w miejscu eksploatacji urządzenia, z programem dopasowanym do potrzeb i możliwości użytkownika. Koszt szkolenia 850,00 zł netto – niezależnie od liczby uczestników szkolenia.

Terminy szkoleń

Po zapisaniu się uczestnik przydzielony zostanie do konkretnej grupy uczestników i otrzyma powiadomienie o proponowanych terminach szkolenia. Istnieje również możliwość zapisania się na z góry ustalony termin. Wielkość grup: minimalnie 3 osoby, maksymalnie 10 osób, z wyjątkiem szkoleń u użytkownika. Przy grupach pochodzących z jednej organizacji (firmy) można ustalić indywidualny termin szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniach jest rejestracja oraz wpłacenie 50% zadatku (co najmniej na 2 tygodnie przed szkoleniem).

Zapisy na szkolenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres: szkolenia@wimad.com.pl

WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH